Segmentale massage

Wat is segmentale massage?

Deze massage is pur sang therapeutisch bedoeld. Segment betekent (onder) deel van het lichaam. Is een deel van het lichaam aangedaan, dan reageren andere delen van het lichaam hierop. Bijvoorbeeld bij klachten aan een orgaan, reageren in het meeste geval ook andere dicht bijzijnde organen, spieren, bot en huid. Door het totale segment  worden alle delen die daarbij horen gestimuleerd en geactiveerd om de pijn/klacht te verlichten/verzachten of zelfs te genezen.

De massagetechniek die wordt gebruikt ligt dicht bij de wervelkolom, want van daaruit vinden de signalen plaats naar de betreffende organen, spieren, bot en huid.
Het autonoom zenuwstelsel wordt als het ware geprikkeld de juiste signalen af te geven voor het herstel en de balans terug te vinden. De massage bestaat uit strijken, drukken en fricties.